Proces rekrutacyjny zawsze rozpoczynamy od rozmowy wstępnej. Skontaktuj się z nami:

REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL

22 659 02 40

509 905 955

Wpisowe: 1000 zł. Czesne 1250 zł (płatne przez jedenaście miesięcy w roku).