Rekrutacja

Dzień otwarty dla kandydatów:

  • Data: 11.03.2020
  • Godzina: 18.00
  • Sala: Konferencyjna (404)

Prosimy kandydatów do Liceum o składanie oryginałów następujących dokumentów:

  • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej
  • Zaświadczenia o egzaminie

Dokumenty należy złożyć w terminie:

  • 19-24.06 w godzinach 9-15 na ul. Jasielskiej 49/53 – drugie piętro.
  • 19-31.08 w godzinach 9-15 na ul. Szczęśliwickiej 56 – czwarte piętro.

Dyrektor Bożena Bronikowska

Rekrutacja

REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL
515 303 945
509 905 955
WPISOWE: 1000 ZŁ
CZESNE: 1250 ZŁ