– Zajęcia z coachingu, testy predyspozycji zawodowych, współpraca z psychologiem i doradcą zawodowym.
– Zajęcia fakultatywne, koła przedmiotowe, szachy
– Szeroki wybór języków obcych
– Wsparcie dla obcokrajowców
– Atrakcyjne wyjazdy i wyjścia pozalekcyjne