ZEBRANIA

13 IX 2018 godz. 18.00 – Zebranie

25 X 2018 godz. 18.00 – Dzień otwarty

13 XII 2018 godz. 18.00 – Zebranie (Oceny proponowane na I semestr)
> godz. 18.15 – Dzień otwarty

24 I 2019 godz. 18.00 – Zebranie

28 III 2019 godz. 18.00 – Zebranie (procedury maturalne)
> godz. 18.15 – Dzień otwarty

15 V 2019 godz. 18.00 – Zebranie (oceny proponowane na koniec roku)
> godz. 18.15 Dzień otwarty