Igrzyska Olimpijskie klasy pierwszej

Igrzyska Olimpijskie klasy pierwszej

W naszej szkole odbyły się Igrzyska Olimpijskie dla klasy pierwszej.

Jest to event stanowiący zakończenie edukacji historycznej w zakresie poznawania świata starożytnych Greków, mający już kilkuletnią tradycję. Uczniowie – na wzór uczestników starożytnych Igrzysk rywalizują w pięciu podstawowych konkurencjach, które odbywały się w tamtych czasach: zapasy, rzut oszczepem, rzut dyskiem lub kulą, bieg indywidualny i wyścigi rydwanów.

Obok celów integracyjnych i wspomagających ogólny rozwój fizyczny, istotny jest cel edukacyjny uświadamiający uczniom zasadniczą rolę, jaką świat starożytnych Greków odegrał w dziedzinie rozwoju współczesnego sportu i zmagań olimpijskich.

Zwycięzcami poszczególnych konkurencji zostali:

Igor Kołomański – zapasy

Aleksandra Jarocha – zapasy

Aleksandra Olszewska – rzut oszczepem

Igor Kołomański – pchnięcie kulą

Igor Kołomański – bieg indywidualny

Igor Kołomański, Karol Czechowicz – wyścigi rydwanów

Zawody zorganizował nauczyciel historii – p. Maciej Stawujak we współpracy z p. Ireną Parzych – nauczycielką wychowania fizycznego. Dokumentację fotograficzną zapewniła p. Alicja Galuba – sekretarz Szkoły.

Fotorelację z wydarzenia można zobaczyć na stronie: https://www.liceumkorczaka.pl/galeria/igrzyska-klasy-i-2024/

Udostępnij: