Rekrutacja

 1. Dzień otwarty dla kandydatów odbędzie się 15.03.2023 o godzinie 18.00 (prezentacja znajduje się również na dole strony)
 2. Spotkania informacyjne mogą odbywać się również indywidualnie po umówieniu się z dyrektorem szkoły 509905955.
 3. Egzaminy wstępne odbędą się:
  • język polski – 19.04.2023 (środa) godzina 15.00
  • matematyka – 20.04.2023 (czwartek) godzina 15.00
 4. Z przyczyn organizacyjnych i sanitarnych na egzamin prosimy  zapisywać się z wyprzedzeniem.
 5. O wyniki należy kontaktować się indywidualnie pod numerem 509905955, w terminie 24-28.04 w godzinach 9-15.
 6. Wymagane jest uzyskanie min. 50% punktów z j. polskiego i 40% z matematyki.
 7. Planujemy utworzyć jedną klasę pierwszą do 24 uczniów.
 8. Kandydaci, którzy chcą podpisać umowę kształcenia składają oryginały następujących dokumentów:
  • a. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • b. Zaświadczenie o egzaminie ośmioklasisty
 9. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Liceum w dniach 26.06 -30.06 lub 28.08 -31.08 w godzinach 9-14

Rekrutacja

REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL
515 303 945
509 905 955
WPISOWE: 1200 ZŁ
CZESNE: 1600 ZŁ