Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na rok 2021/22 do Niepublicznego liceum nr 2 im. Janusza Korczaka

Kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 prosimy o dostarczenie: 

1. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

2. Zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty.

3. Zdjęcia do legitymacji szkolnej.


Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Liceum w dniach 28.06 – 1.07 lub 23-31.08 w godzinach 9.00-14.00.

 1. Spotkania informacyjne dla kandydatów, rodziców lub opiekunów odbywać będą się indywidualnie po umówieniu się pod numerem 509905955
 2. Egzamin wstępny odbędzie się w placówce szkolnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego
  1. egzamin pisemny z j. polskiego – 22 marca (poniedziałek) godz. 16.00
  2. egzamin pisemny z matematyki – 23 marca (wtorek) godz. 16.00
 3. Zapisy na egzamin również odbywają się telefonicznie lub na spotkaniu informacyjnym.
 4. Komisja egzaminacyjna sprawdzi prace kandydatów w ciągu tygodnia.
 5. O wyniki egzaminu należy dowiadywać się indywidualnie pod numerem 509905955 w dniach 30-31 marca w godzinach 9.00-15.00
 6. Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie wyników egzaminu wstępnego. Wymagane jest uzyskanie minimum 50% możliwych punktów z j. polskiego i 40% z matematyki.
 7. Planujemy utworzyć jedną klasę pierwszą do 24 uczniów.

Prosimy kandydatów do Liceum o składanie oryginałów następujących dokumentów:

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o egzaminie

O przyjęciu ucznia do Liceum Korczaka decyduje:

 1. test sprawdzający możliwości ucznia z j. polskiego i matematyki
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 3. pozytywny wynik egzaminu kończącego szkołę podstawową

Do Liceum Korczaka mogą być przyjmowani uczniowie także w ciągu roku szkolnego, jednak nie później niż do połowy II semestru roku szkolnego.

Dyrektor Bożena Bronikowska.

Rekrutacja

REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL
515 303 945
509 905 955
WPISOWE: 1200 ZŁ
CZESNE: 1400 ZŁ