Rekrutacja

 1. Dzień otwarty dla kandydatów odbędzie się 06.03.2024 o godzinie 18.00 (prezentacja znajduje się również na dole strony)
 2. Spotkania informacyjne mogą odbywać się również indywidualnie po umówieniu się z dyrektorem szkoły 509905955 lub 515303945.
 3. Egzaminy pisemne dla kandydatów na rok 2024/2025 odbędą się w następujących terminach:
  • 25.03.2024 – j. polski, godzina 16.00
  • 26.03.2024 – matematyka, godzina 16.00
 4. Z przyczyn organizacyjnych i sanitarnych na egzamin prosimy zapisywać się z wyprzedzeniem.
 5. O wyniki należy kontaktować się indywidualnie pod numerem 509905955 lub 515303945, w terminie 04-11.04 w godzinach 9.00-14.00
 6. Wymagane jest uzyskanie min. 50% punktów z j. polskiego i 40% z matematyki.
 7. Planujemy utworzyć jedną klasę pierwszą do 24 uczniów.
 8. Kandydaci, którzy chcą podpisać umowę kształcenia składają oryginały następujących dokumentów:
  • a. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • b. Zaświadczenie o egzaminie ośmioklasisty
 9. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Liceum w dniach 24.06 -28.06 lub 26.08 -30.08 w godzinach 9.00-14.00

Rekrutacja

REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL
515 303 945
509 905 955
WPISOWE: 1200 ZŁ
CZESNE: 1800 ZŁ