Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 WRZEŚNIA 2019
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
24 WRZEŚNIA – 4 PAŹDZIERNIKA 2019
WYJAZD INTEGRACYJNY
23 – 31 GRUDNIA 2019
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
10 – 23 LUTY 2020
FERIE ZIMOWE
9 – 14 KWIETNIA 2020
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
24 KWIETNIA 2020
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KL III
4 – 22 MAJA 2020
MATURA
18 – 22 MAJA 2020
ZIELONA SZKOŁA
26 CZERWCA
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
22 CZERWCA – 31 SIERPNIA 2019
FERIE LETNIE

MATURY 2020

4 MAJA 2020
JĘZYK POLSKI (P.P.)
5 MAJA 2020
MATEMATYKA (P.P.)
6 MAJA 2020
JĘZYK ANGIELSKI (P.P.)
7 MAJA 2020
MATEMATYKA (P.R.)
8 MAJA 2020
BIOLOGIA (P.R.)
11 MAJA 2020
CHEMIA (P.R.)
13 MAJA 2020
GEOGRAFIA (P.R.)

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

2 – 3 STYCZNIA 2020
4 – 6 MAJA 2020
12 CZERWCA 2020

Rekrutacja

REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL
515 303 945
509 905 955
WPISOWE: 1000 ZŁ
CZESNE: 1250 ZŁ