Zebrania i dni otwarte

ZEBRANIA I DNI OTWARTE 2021/2022

15.IX.2021 godz. 18.00
ZEBRANIE
27.X.2021 godz. 18.00
DZIEŃ OTWARTY
15.XII.2021 godz. 18:00
ZEBRANIE (OCENY PROPONOWANIE NA PIERWSZY SEMESTR)
15.XII.2021 godz. 18:15
DZIEŃ OTWARTY
26.I.2022
ZEBRANIE (PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR)
30.III.2022 godz. 18.00
ZEBRANIE kl. III B (OCENY PROPONOWANE NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO)
30.III.2022 godz. 18.15
DZIEŃ OTWARTY
18.V.2022 godz. 18:00
ZEBRANIE (OCENY PROPONOWANE NA KONIEC ROKU)
18.V.2022 godz. 18:15
DZIEŃ OTWARTY

Rekrutacja

REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL
515 303 945
509 905 955
WPISOWE: 1200 ZŁ
CZESNE: 1400 ZŁ