Standardy ochrony małoletnich

 1. Pracownicy szkoły ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich. Takie jak:
  1. uczeń jest często brudny, nieprzyjemnie pachnie;
  2. uczeń kradnie jedzenie, pieniądze itp.;
  3. uczeń żebrze – uczeń jest głodny;
  4. uczeń nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, okularów itp.;
  5. uczeń nie ma przyborów szkolnych, odzieży i butów dostosowanych do warunków atmosferycznych;
  6. uczeń ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, ugryzienia, rany), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić. Podawane przez ucznia wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp., uczeń często je zmienia;
  7. pojawia się niechęć do lekcji wychowania fizycznego – uczeń nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;
  8. boi się rodzica lub opiekuna, boi się przed powrotem do domu;
  9. uczeń wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;
  10. uczeń cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.;
  11. uczeń jest bierny, wycofany, uległy, przestraszony, depresyjny itp. lub zachowuje się agresywnie, buntuje się, samo okalecza się itp.;
  12. uczeń osiąga słabsze wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości;
  13. uczeń ucieka w świat wirtualny (gry komputerowe, Internet);
  14. używa środków psychoaktywnych;
  15. nadmiernie szuka kontaktu z dorosłym (tzw. „lepkość” małoletniego);
  16. w pracach artystycznych, rozmowach, zachowaniu ucznia zaczynają dominować elementy/motywy seksualne;
  17. uczeń jest rozbudzony seksualnie niestosownie do sytuacji i wieku;
  18. uczeń ucieka z domu;
  19. nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania ucznia;
  20. uczeń mówi o przemocy.
 2. Jeżeli z objawami u ucznia współwystępują określone zachowania rodziców lub opiekunów, to podejrzenie, że uczeń jest krzywdzony jest szczególnie uzasadnione. Niepokojące zachowania rodziców to:
  1. rodzic (opiekun) podaje nieprzekonujące lub sprzeczne informacje lub odmawia wyjaśnień przyczyn obrażeń ucznia;
  2. rodzic (opiekun) odmawia, nie utrzymuje kontaktów z osobami zainteresowanymi losem ucznia;
  3. rodzic (opiekun) mówi o małoletnim w negatywny sposób, ciągle obwinia, poniża strofuje ucznia (np.: używając określeń takich jak „idiota”, „gnojek”, „gówniarz”);
  4. rodzic (opiekun) poddaje małoletniego surowej dyscyplinie lub jest nadopiekuńczy lub zbyt pobłażliwy lub odrzuca małoletniego;
  5. rodzic (opiekun) nie interesuje się losem i problemami małoletniego;
  6. rodzic (opiekun) często nie potrafi podać miejsca, w którym aktualnie przebywa małoletni;
  7. rodzic (opiekun) jest apatyczny, pogrążony w depresji;
  8. rodzic (opiekun) zachowuje się agresywnie;
  9. rodzic (opiekun) ma zaburzony kontakt z rzeczywistością np. reaguje nieadekwatnie do sytuacji;
  10. wypowiada się niespójnie;
  11. rodzic (opiekun) nie ma świadomości lub neguje potrzeby małoletniego;
  12. rodzic (opiekun) faworyzuje jedno z rodzeństwa;
  13. rodzic (opiekun) przekracza dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym lub werbalnym;
  14. rodzic (opiekun) nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Rekrutacja

REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL
515 303 945
509 905 955
WPISOWE: 1200 ZŁ
CZESNE: 1800 ZŁ