Zajęcia

  • Zajęcia z treningu uważności
  • Współpraca z psychologiem i doradcą zawodowym.
  • Zajęcia fakultatywne, koła przedmiotowe, szachy
  • Szeroki wybór języków obcych
  • Wsparcie dla obcokrajowców
  • Atrakcyjne wyjazdy i wyjścia pozalekcyjne

Rekrutacja

REKRUTACJA@LICEUMKORCZAKA.PL
515 303 945
509 905 955
WPISOWE: 1200 ZŁ
CZESNE: 1800 ZŁ