29 FINAŁ WOŚP w naszym liceum

29 FINAŁ WOŚP w naszym liceum

Po złożeniu wniosku do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ,

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 Janusza Korczaka

w Warszawie ul. Szczęśliwicka 50/54

otrzymało zgodę na utworzenie Sztabu 29 Finału WOŚP.

Całe przedsięwzięcie i organizację przyjęła Pani Irena Parzych

Zaczęła się rekrutacja Wolontariuszy, którzy okazali WIELKIE SERCE w niesieni pomocy i kwestowaniu ulicznym do puszek kwestarskich w dniu finału.

Temat 29 FINAŁU WOŚP

Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. Finał z głową”

Dnia 31 stycznia 2021r WIELKI DZIEŃ– wolontariusze w dobrych nastrojach z identyfikatorami i puszkami WOŚP w pełnym reżimie sanitarnym , zachowaniem procedur w czasie trwania pandemii, maseczkach charakterystycznych 29 Finał WOŚP ruszyli w teren.

Dzień i pogoda były przychylne, a co najważniejsze Wolontariusze , wrócili szczęśliwi, uśmiechnięci do Sztabu.

Wielka niepewna, ile Sztab 806 przy Niepublicznym Liceum Ogólnokształcący nr 2

im. Janusza Korczaka w Warszawie ul. Szczęśliwicka 50/54 zebrał pieniędzy.

Komisja i Wolontariusze dzielnie liczyli każdą puszkę.

Pieniądze w bezpiecznych kopertach zostały przekazane do Banku.

ZEBRANA KWOTA w NASZYM SZTABIE

87.028,45zł

Osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia osiem złotych 45/100.

Dziękuję w imieniu własnym i Fundacji WOŚP z Jurkiem Owsiakiem – wszystkim Wolontariuszom, kwestującym na ulicach Warszawy, Wolontariuszom Pomocnikom, Wolontariuszom pracującym w Sztabie przy naszym liceum.

Drodzy Wolontariusze, zagraliśmy wspaniale mimo tych ciężkich czasów i wielu przeciwności.

Jesteście wspaniali, daliście radę i pamiętajcie, że nie ważne są rekordy ale bycie razem i wspólne pomaganie.

Szef Sztabu 806

mgr Irena Parzych

Udostępnij: